Waarden

Bij het uitvoeren van onze diensten handelen we vanuit een aantal kernwaarden. Zo staat Comiq voor betrokkenheid, een bijzondere aanpak en een goede communicatie.

Betrokkenheid
Bij Comiq kunt u rekenen op een grote betrokkenheid. Dit houdt in dat wij ons voor het beste resultaat goed inleven in uw situatie. Uw probleem wordt daardoor ons probleem, waarna wij zorgen voor het oplossen ervan. Een gedegen voorbereiding van de werkzaamheden en een goede afstemming waarborgen een resultaat van formaat.

Bijzondere aanpak
Bijzonder aan de aanpak van Comiq is de benadering van de soms moeilijke materie. Waar velen zich richten op de voor de hand liggende zaken, gaat Comiq verder. Ons gaat het om de juiste definitie van bijzondere kanten van het werk. Waar liggen de grenzen? Welke bijzondere situaties kunnen er zich voordoen? Wat zijn de risico's? Welke impact hebben die bijzondere situaties op uw omgeving, en zo meer.

Goede communicatie
U eist een goed resultaat. Dat kan alleen met een goede en doeltreffende communicatie. Wij vinden het belangrijk om vanaf het begin op één lijn met u te zitten en dat we ons goed inleven in uw situatie. Op die manier behalen we samen met u het beste resultaat.
De essentiële beslissingen neemt u echter zelf. Wij bereiden die beslissingen voor, zodat u de keuze op weloverwogen gronden kunt nemen. Daarnaast ontvangt u regelmatig een voortgangsrapportage waardoor u steeds op de hoogte blijft van de werkzaamheden.